Thẻ Landing Page là gì?

Landing Page là gì? Hướng dẫn đầy đủ

Landing Page là một trang web độc lập được tạo ra để đạt được một mục tiêu: chuyển đổi. Landing Page tuyệt vời cho một chiến dịch tiếp thị hoặc quảng cáo.