Quản lý tài khoản

07 loại tài khoản trong Website

Quản lý (Administrator)

Tài khoản có quyền cao nhất, quản lý toàn bộ website. Có thể sửa, xóa sản phẩm, sửa giao diện, chức năng, thông tin website.

Shop Manager

Quản lý toàn bộ cửa hàng và bài viết. Có thể sửa cài đặt của WooCommerce. Xem danh sách tài khoản khác trên website.

Tài khoản này có quyền cao hơn Editor, chỉ đứng dưới Quản lý (Administrator) thôi.

Biên tập viên (Editor)

Quản lý bài viết của website, có quyền đăng bài, sửa bài, xóa bài của họ và tất cả thành viên khác trên web.

Tác giả (Author)

Được phép viết, đăng bài, sửa bài của chính họ.

Cộng tác viên

Được phép đăng bài, sửa bài, nhưng phải được Biên tập viên/Quản lý duyệt bài.

Khách hàng (Customer)

Khách hàng đặt mua, có thể xem được thông tin cá nhân, thông tin đơn hàng của chính họ.

Thành viên đăng ký

Thành viên đăng ký vào website, xem được thông tin của chính họ.

Hướng dẫn tạo tài khoản

 Bước 1. Truy cập vào Thành viên > Thêm mới

Bước 2. Điền thông tin tài khoản

Các mục bắt buộc điền đó là Tên người dùng, Email, Mật khẩu, Vai trò (loại thành viên nào). Bấm Hiện mật khẩu, nó sẽ tạo một mật khẩu ngẫu nhiên, hãy sửa lại theo ý bạn.

Sẽ được

Nếu đánh dấu vào Gửi thông báo đến thành viên, cả quản lý website và thành viên đều nhận được email. Đây là email thông báo cho Quản lý.

Và người dùng cũng sẽ nhận được email

Hướng dẫn sửa tài khoản

Bước 1. Bấm vào Thành viên > Tất cả người dùng

Bước 2. Sửa tài khoản

Di chuột vào tên người dùng > Chỉnh sửa

WooCommerce cho phép sửa rất nhiều thông tin của người dùng như Tùy chọn viết bài, thông tin cá nhân, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng…

Hình ảnh sau chỉ là một phần nhỏ thông tin bạn có thể sửa.

Hướng dẫn xóa tài khoản

Bước 1. Bấm vào Thành viên > Tất cả người dùng

Bước 2. Di chuột vào tài khoản cần xóa > Xóa

Nếu tài khoản chưa đăng bài viết hay sản phẩm nào, thì chỉ cần bấm Xác Nhận Xóa

Nếu tài khoản đã đăng bài, hay sản phẩm, bạn có thể lựa chọn chuyển toàn bộ bài viết/sản phẩm qua một tài khoản khác trước khi xóa.

Bấm Xác Nhận Xóa nữa là xong!

I will be back soon

Hey! We’ve got a great sale offer running. I am happy to tell you about it. Let me know if you've any questions.
Start Chat with:
chat