Archives: Documentation

 • Kết nối và cấu hình SMTP Gmail Free

  Table of contentsLợi ích của việc sử máy chủ dụng SMTP Gmail?Cách cấu hình máy chủ SMTP Gmail Các website đều có mục gửi mail khi có người liên hệ. Gửi
 • Quản lý tài khoản

  07 loại tài khoản trong Website Quản lý (Administrator) Tài khoản có quyền cao nhất, quản lý toàn bộ website. Có thể sửa, xóa sản phẩm, sửa giao diện, chức
 • Quản lý danh mục sản phẩm

  Table of contentsPhần 1. Cách tạo danh mục sản phẩmPhần 2. Cách sửa danh mục sản phẩmPhần 3. Xóa danh mục sản phẩmPhần 4. Danh mục mặc định Phần 1.
 • Quản lý đơn hàng

  Phần 1. Giới thiệu chung Truy cập phần quản lý đơn hàng Để vào phần quản lý đơn hàng, truy cập vào WooCommerce > Đơn hàng Bạn sẽ thấy con
 • Tạo mã giảm giá

  Bước 1. Truy cập vào WooCommerce > Mã ưu đãi Bước 2. Tạo mã giảm giá đầu tiên Bấm vào tạo mã ưu đãi đầu tiên. Bước 3. Thiết lập thông tin
 • Sử dụng Rank Math trong bài viết, sản phẩm

  Giống như tất cả các plugin SEO khác, plugin này cũng có những nguyên tắc về tối ưu nội dung trong bài viết / sản phẩm trên website. Khi viết
 • Công cụ hỗ trợ SEO – Rank Math

  Rank Math là một trong những plugin SEO tốt nhất cho WordPress. Công cụ này chủ yếu tập trung vào SEO Onpage và xử lý hầu hết các kỹ thuật SEO trên trang
 • Thêm và cập nhật sản phẩm

  1.Thêm sản phẩm đơn giản Để thêm một sản phẩm, bạn vào Sản phẩm -> Thêm sản phẩm Menu thêm sản phẩm Bạn sẽ được đưa tới màn hình tạo sản

I will be back soon

Hey! We’ve got a great sale offer running. I am happy to tell you about it. Let me know if you've any questions.
Start Chat with:
chat