Danh mục Marketing

Landing Page là gì? Hướng dẫn đầy đủ - 3edabd 0290225b85984a00a6ff23cbedbc8540 mv2 | Zest Studio

Landing Page là gì? Hướng dẫn đầy đủ

Landing Page là một trang web độc lập được tạo ra để đạt được một mục tiêu: chuyển đổi. Landing Page tuyệt vời cho một chiến dịch tiếp thị hoặc quảng cáo.