Blog

Những gì chúng tôi nhìn & điều chúng tôi suy nghĩ trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án.

Landing Page là gì? Hướng dẫn đầy đủ

Landing Page là một trang web độc lập được tạo ra để đạt được một mục tiêu: chuyển đổi. Landing Page tuyệt vời cho một chiến dịch tiếp thị hoặc quảng cáo.

Tăng Traffic Website Hiệu Quả

Tạo một trang web tuyệt đẹp là chưa đủ nếu bạn muốn kiếm tiền từ nó. Bạn cần phải chủ động tìm cách tăng traffic…